Ondersteuningsplan 2017-2021

Vacature lid OPR
Wij zoeken enthousiaste  leden voor de Ondersteuningsplanraad!
Planning 2018-2019
De PPO agenda voor 2018-2019 is gereed. U treft deze hieronder aan.
Privacywetgeving
In het kader van het privacybeleid van PPO Delflanden zijn we bezig met aanpassingen van de wet AVG.
Wij hanteren een stroomschema om na te gaan of wij voldoen aan deze wet.


Passend onderwijs
Deze animatie van het ministerie van OCW legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. 


 

Zoeken
Doorzoek de website