Inspectierapport

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en heeft de wettelijke opdracht elk Samenwerkingsverband minstens eens in de vier jaar te bezoeken.

 

PPO Dellfanden is in februari 2018 voor het laatst door de inspectie bezocht.

De uitslag van dit bezoek treft u hier aan.