Jaarverslag

In haar jaarverslag legt het bestuur van PPO Delflanden verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid in 2017.

 

Het jaarverslag kunt u hier inzien.