Onze scholen (per bestuur)

Het samenwerkingsverband PPO Delflanden bestaat uit reguliere scholen in de regio Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland (Den Hoorn en Schipluiden) en Delft, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs die vallen onder cluster 3 en 4. De scholen die vallen onder cluster 1 en 2 worden landelijk georganiseerd en krijgen een aparte financiering.

Het samenwerkingsverband is als volgt samengesteld:
Lucas Onderwijs Stichting
Onder de Stichting Lucas Onderwijs vallen binnen ons samenwerkingsverband de volgende scholen.

Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken
Onder de Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. vallen binnen ons Samenwerkingsverband de volgende scholen:

Rotterdamse vereniging katholiek onderwijs
Onder de Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs vallen binnen ons Samenwerkingsverband de volgende scholen:

Delftse Vereniging Montessori Onderwijs
Onder de Delftse Vereniging Montessori Onderwijs valt binnen ons Samenwerkingsverband de Delftse Montessorischool, Jacoba van Beierenlaan 166, 2613 JK Delft
Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs
Onder Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs valt binnen ons Samenwerkingsverband

Herman Broerenstichting
Onder de Herman Broerenstichting valt binnen ons samenwerkingsverband de Herman Broerenschool, Clara van Sparwoudestraat 1, 2612 SP Delft
Stichting Casa School
Onder de Stichting Casa School valt binnen ons Samenwerkingsverband de volgende school:

Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs
Onder de Laurentiusstichting voor Katholiek Primair Onderwijs vallen binnen ons Samenwerkingsverband de volgende scholen:

Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
Onder de Stichting Librijn Openbaar Onderwijs vallen binnen ons Samenwerkingverband de volgende scholen:

Stichting Openbaar Onderwijs Westland
Onder de Stichting Openbaar Onderwijs Westland valt binnen ons samenwerkingsverband:

Spectrum Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
Onder Spectrum Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Lansingerland vallen binnen ons Samenwerkingsverband de volgende scholen:

Scholengroep Holland Stichting voor openbaar Primair Onderwijs Holland
Onder de Scholengroep Holland, Stichting voor openbaar Primair onderwijs Holland vallen binnnen ons Samenwerkingsverband de volgende scholen:

Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland
Onder de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland valt binnen ons samenwerkingsverband de volgende school:

Stichting Resonans
Onder de Stichting Resonans valt binnen ons samenwerkingsverband:

Stichting de Vrije School Delft en omstreken
Onder de Stichting de Vrije School Delft en Omstreken valt binnen ons Samenwerkingsverband de volgende school:

Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker
Onder de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker vallen binnen ons samenwerkingsverband de volgende scholen:

Octant stichting voor primair onderwijs
Onder Octant stichting voor primair onderwijs vallen binnen ons samenwerkingsverband de volgende scholen:

Delftse School Vereeniging
Onder de Delftse Schoolvereeniging valt binnen ons samenwerkingsverband de volgende school: