Met wie werken we samen?

Het samenwerkingsverband PPO Delflanden bestaat uit alle schoolbesturen en scholen uit de regio Zij worden ondersteund door een operationeel bureau: Bureau PPO Delflanden.
Om passend onderwijs te kunnen realiseren werken wij samen met allerlei externe partners. Onderstaand leest u meer over deze verschillende partners.

 

Ouders 

Een belangrijke gesprekspartner zijn natuurlijk de ouders van de leerlingen die onder ons samenwerkingsverband vallen. Op deze pagina leest u meer over hoe wij aan deze samenwerking vorm geven.

 

Gemeenten

Samenwerkingsverband PPO Delflanden functioneert binnen de gemeenten Delft, Midden-Delfland: Schipluiden en Den Hoorn, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Hieronder vallen naast bijvoorbeeld opvoedondersteuning ook specialistische hulp, zoals jeugd-ggz, zorg voor jeugd met (licht) verstandelijke beperking, gesloten jeugdzorg en het onderdeel 'preventie' van de jeugdgezondheidszorg.

 

Cluster 1 en 2 

De scholen die vallen onder cluster 1 (voor leerlingen met een visuele beperking) en 2 (voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking) zijn niet aangesloten bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Zij zijn landelijk georganiseerd en krijgen van de overheid eigen financiering. Met cluster 1 en 2 is overleg en afstemming.

 

Samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs

Koers VO en samenwerkingsverband VO Delflanden zijn onze collega-samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs. Zodra onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan, vallen zij onder een van deze samenwerkingsverbanden.

 

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de samenwerkingsverbanden primair onderwijs. Hiervoor heeft de Inspectie van het Onderwijs een toezichtkader ontwikkeld. Daarin staat beschreven hoe zij toezicht houden op de onderwijskwaliteit, de financiën en de naleving van wet- en regelgeving. En ook welke aspecten en indicatoren zij beoordelen.