Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een school binnen een samenwerkingsverband kan bieden.

 

In een schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is. Ook vindt u hier de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van bureau PPO Delflanden. De ondersteuningsprofielen van de meeste scholen zijn via deze link op onze site in te zien. Via websites van scholen kunt u ook een schoolondersteuningsprofiel vinden.  

 

Het geheel van ondersteuningsprofielen moet zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijszorg binnen het samenwerkingsverband.

 

U kunt de SOP's van de scholen hier terug vinden.