Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een school binnen een samenwerkingsverband kan bieden.

 

In een schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is. Ook vindt u hier de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van bureau PPO Delflanden.

De school evalueert het eigen ondersteuningsprofiel jaarlijks en plaatst het meest actuele SOP op de eigen website en neemt een samenvatting ervan op in de schoolgids. De meeste scholen plaatsen het schoolondersteuningsprofiel ook op de website Scholen op de kaart.

 

Het geheel van ondersteuningsprofielen moet zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning binnen het samenwerkingsverband.