Basisondersteuning

Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken wat er van iedere school in de regio verwacht mag worden op het gebied van onderwijs en ondersteuning. Dit wordt de basisondersteuning genoemd. Wij hebben een hoog niveau van basisondersteuning afgesproken. Dit betekent dat er geen zwakke of zeer zwakke scholen binnen ons samenwerkingsverband zijn. Een hoog niveau van basisondersteuning wil ook zeggen dat scholen zelf al veel mogelijkheden bieden aan kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Er hoeft dan minder snel gebruik gemaakt te worden van extra ondersteuningsarrangementen vanuit het samenwerkingsverband.

 

De basisondersteuning bestaat uit vier onderdelen.

  1. Iedere school moet voldoen aan de eisen voor basiskwaliteit zoals vastgesteld door de Inspectie voor het Onderwijs.
  2. Op alle scholen wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten van handelingsgericht werken.
  3. Elke school heeft een passend ingericht schoolondersteuningsteam. Dit team heeft een specifieke taak als het gaat om de ondersteuning van leerlingen met een hulpvraag.
  4. Scholen hebben een aanbod voor leerlingen met rekenproblemen en/of lees- en spellingsproblemen en/of beperkte cognitie. Daarnaast is er een aanbod voor leerlingen die juist meer uitdaging nodig hebben en een aanbod voor leerlingen gericht op het voorkomen van gedragsproblemen. We noemen dit  preventieve en licht curatieve interventies.

 

Pas nadat de school alle mogelijkheden van de basisondersteuning heeft benut, kan de school kiezen voor het inzetten van extra ondersteuning of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) aanvragen.