Extra ondersteuning

Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig dan er vanuit de basisondersteuning gegeven kan worden. Voor hen is er extra ondersteuning beschikbaar. Dit betekent tijdelijke ondersteuning of intensieve arrangementen voor langdurende of structurele hulp. Voor leerlingen die extra ondersteuning ontvangen wordt door de school in overleg met de ouders een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.

 

Intensieve arrangementen

Voor leerlingen met complexe ondersteuningsbehoeften is het mogelijk om intensieve arrangementen bij het samenwerkingsverband aan te vragen. Zowel de reguliere scholen, als de scholen voor speciaal basisonderwijs als de scholen voor speciaal onderwijs kunnen een intensief arrangement aanvragen. Dit zijn maatwerk arrangementen. Het kan zowel om onderwijsarrangementen gaan, als om jeugdhulparrangementen (vanuit gemeentelijke instellingen) of een combinatie van deze twee.

De jeugdhulparrangementen  worden niet door het samenwerkingsverband  bekostigd. Voor deze vormen van ondersteuning is de gemeente verantwoordelijk.

 

Inbreng leerling

De ervaring leert dat kinderen vanaf jonge leeftijd al goed kunnen verwoorden aan welke vorm van ondersteuning ze behoefte hebben, welke manier van ondersteuning echt goed helpt. In de procedure zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de inbreng van de leerling zelf. Zodat er niet alleen over het kind wordt gesproken, maar ook met het kind.