Route naar extra ondersteuning

Het aanvragen van intensieve arrangementen wordt gedaan door de school. De ondersteuningsstructuur en het handelingsgericht werken van de school zijn hierbij leidend. Het aanvragen van een intensief arrangement (of een speciale lesplaats) gebeurt pas nadat is geconstateerd dat de basisondersteuning niet (meer) toereikend is. Met de ouders en de lokale ondersteuningsadviseur van het samenwerkingsverband wordt afgestemd wat de behoeften zijn van het kind. Vanaf dat moment vult de leerkracht, samen met de intern begeleider en de ouders, het groeidocument in van ons samenwerkingsverband. Onderdeel van het groeidocument is het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit is een wettelijk verplicht document dat de school moet opstellen voor leerlingen met extra ondersteuning. Op basis van de informatie in het groeidocument en OPP wordt in een multidisciplinair overleg bekeken welk arrangement het meest passend is voor leerling, en/of leerkracht en/of ouders. Bij het aanvragen van een arrangement checkt de lokale ondersteuningsadviseur het groeidocument op een aantal inhoudelijke en procedurele punten. Indien nodig betrekt de lokale ondersteuningsadviseur experts bij dit proces. Eventueel kan hierbij aanvullend handelingsgericht diagnostisch onderzoek plaatsvinden. De lokale ondersteuningsadviseur is bevoegd om de arrangementen toe te kennen.

Het aanvragen van een arrangement is in principe een gezamenlijk besluit van ouders, school en lokale ondersteuningsadviseur. Mocht er geen overeenstemming zijn over het arrangement tussen school en ouders en lokale ondersteuningsadviseur dan brengt de lokale ondersteuningsadviseur het dilemma in bij een collegiaal overleg van het samenwerkingsverband. De lokale ondersteuningsadviseur koppelt de uitslag van dat overleg terug naar de school en ouders.

 

De school is verantwoordelijk voor de evaluatie van de inzet van het arrangement. Dit wordt bijgehouden in het groeidocument, in het begeleidingsdeel van het OPP. Het OPP wordt jaarlijks met de ouders besproken.