Wat is een samenwerkingsverband?

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. De bedoeling van passend onderwijs is dat er voor iedere leerling een passende plek in het onderwijs is, liefst zo dicht mogelijk bij huis. Hier kan de leerling onderwijs volgen op eigen niveau en als dat nodig is de juiste ondersteuning krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er 77 regionale netwerken van primaire scholen gevormd, waarin speciale en reguliere scholen samenwerken: de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs. Deze samenwerkingsverbanden moeten ervoor zorgen dat er voor alle leerlingen een dekkend aanbod van ondersteuning en onderwijs is.

 

Wettelijke taken en afspraken

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs hebben wettelijke taken gekregen. Zo moeten de plannen en afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Dit plan moet zijn afgestemd met de gemeenten in de regio en de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband.
Een belangrijke afspraak die de schoolbesturen samen maken, is de manier waarop bepaald wordt of een leerling onderwijs mag volgen op een school voor speciaal onderwijs (so) of speciaal basisonderwijs (sbo). Het samenwerkingsverband is de enige partij die een besluit mag nemen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) so of sbo afgeeft.

Een andere wettelijke taak is dat elke schoollocatie een schoolondersteuningsprofiel moet hebben om ouders te helpen een school te vinden die past bij hun kind. Deze schoolprofielen staan op onze website onder het menu Onze scholen.

Daarnaast hebben scholen binnen het samenwerkingsverband zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

 

Hier kunt u meer lezen over de inrichting van ons samenwerkingsverband PPO Delflanden.