Ib-netwerk

Vier keer per jaar organiseren wij voor alle intern begeleiders van ons samenwerkingsverband een IB netwerkbijeenkomst. De bijeenkomsten zijn bedoeld om inhoudelijke kennis op te doen en van elkaar te leren. In de agenda staan alle geplande bijeenkomsten vermeld. Onderstaand meer informatie over de inhoud van de bijeenkomsten van de afgelopen periode.

 

IB netwerkbijeenkomst mei 2019
In de bijeenkomst op 14 en 16 mei a.s staat het intelligentieonderzoek (en met name de WISC-V-NL) centraal. Klik hier voor de uitnodiging en agenda. 

 

IB netwerkbijeenkomst november 2018

In de bijeenkomst van 22 november is aandacht gegeven aan de doelgroep en aanmelding van de Kopklas Delft.

Daarnaast heeft Jan van der Zwan (Breinbureau) op interactieve wijze een presentatie gehouden over 'Executieve functies in de bovenbouw'.

Zie hieronder de betreffende powerpoint-presentaties:

 

IB netwerkbijeenkomst september 2018

Tijdens dit netwerk zijn we ingegaan op de laatste ontwikkelingen en updates van het Groeidocument en hebben we intervisie gehad over Grenzen aan de zorg (zoeken naar mogelijkheden!). Verder heeft het Samenwerkingsverband VO informatie gedeeld over de beleidsverandering rondom het toekennen van LWOO in het SVW-VO Delflanden.

 

Hieronder treft u de powerpoint-presentaties en documenten:

 

IB netwerkbijeenkomst januari 2018

In januari stonden de IB netwerken in het teken van Hoogbegaafdheid. In de regio Delft en Midden-Delfland werd dit aangevuld met een presentatie "zorgpreventie" van JGZ Zuid-Holland West.

Hieronder treft u de powerpoint-presentaties van deze dagen:

 

Voor meer informatie verwijzen wij verder naar de volgende sites:

https://talentstimuleren.nl/

Op deze site veel nuttige informatie rondom begaafdheid en talentontwikkeling.

De placemat met de profielen van Betts en Neihart (2010) is hiervan afkomstig.

 

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2015/10/POVO-alle-aspecten-Denkvaardigheden-van-eenvoudig-naar-complex-A3.pdf

Een praktische uitwerking van de taxonomie van Bloom.

 

https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/1289-denksleutels 

Denksleutels – een hulpmiddel om de praktische, analytische en creatieve vaardigheden te stimuleren bij kinderen van 2-12 jaar.

En hier kunt u ze downloaden: