Nieuws

17 april 2019

Aanvragen TLV en evaluatie arrangement

Om ervoor te zorgen dat het proces om tot de keuze voor een speciale onderwijssetting te komen zorgvuldig verloopt, en de speciale scholen de gelegenheid te geven om de interne organisatie gereed te maken voor nieuwe leerlingen, zijn afspraken gemaakt voor de periode tot aan de zomervakantie. Deze afspraken zijn per mail en via deze website aan de scholen gecommuniceerd. Een van deze afspraken is dat voor TLV aanvragen na 7 juni 2019 niet meer kan worden gegarandeerd dat zij zijn afgehandeld voor 1 augustus 2019. 

 


Aanvragen TLV en evaluatie arrangement
De volgende afspraken zijn gemaakt rond TLV's: 

- Voor leerlingen waarvan wordt gedacht dat zij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor SBO of SO nodig hebben bij de start van schooljaar 2019 - 2020, wordt een aanvraag ingediend bij PPO Delflanden voor 1 mei 2019. Deze aanvraag gaat via een Groeidocument.

- In de periode mei - juli 2019  kan het overleg met de lokaal ondersteuningsadviseur (LOA) en de SO of SBO school zorgvuldig plaatsvinden. 

- Het volledige Groeidocument (deel 1 tot en met 4) wordt voor 7 juni 2019 ingediend bij de Toelaatbaarheidscommissie (TLC) van PPO Delflanden. 

- Voor aanvragen na 7 juni 2019 kan niet worden gegarandeerd  dan zij voor 1 augustus 2019 zijn afgehandeld. 

 

Ten aanzien van de arrangementen geldt:

- De school is verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van de evaluaties.  Verlengingen van arrangementen worden toegekend op de datum dat het geactualiseerde OPP bij de lokale ondersteuningsadviseur (LOA) is. 

- De LOA's clusteren per school  evaluatiegesprekken zoveel mogelijk. De gesprekken vinden plaats op de school. 

- Evaluatiegesprekken voor leerlingen die de school gaan verlaten, worden zoveel mogelijk telefonisch gehouden. 

 

 

Deze bovenstaande informatie is tevens per mail verzonden naar de scholen binnen PPO Delflanden.