Maak kennis met onze medewerkers

Bij bureau PPO Delflanden werken ruim 20 medewerkers. Bureau PPO Delflanden zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van passend onderwijs-beleid. Bureau PPO Delflanden ondersteunt en adviseert de scholen bij de vormgeving van passend onderwijs. Ook de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring voor ondersteuning op voorziening vindt hier plaats.

 

PPO Delflanden bestaat uit een Directeur-Bestuurder, een beleidsmedewerker, een voorzitter toelaatbaarheid, een secretariaat, een controller, lokaal ondersteuningsadviseurs, preventief ondersteuners en ambulant ondersteuners.

Directeur-Bestuurder

De Directeur-Bestuurder is verantwoordelijk voor de aansturing van de medewerkers, de uitvoering van het beleid en de ontwikkeling van de organisatie.

Jelle Rauwerdink


jrauwerdink@ppodelflanden.nl  

Beleidsmedewerker

De beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor beleids- en kennisontwikkeling.

Susanne Reiss


sreiss@ppodelflanden.nl  

Voorzitter Toelaatbaarheid

De Voorzitter Toelaatbaarheid is verantwoordelijk voor de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaringen.

Branda van der Mast

bvandermast@ppodelflanden.nl  

Secretariaat

Het secretariaat ondersteunt de Directeur-Bestuurder en de medewerkers van het Bureau PPO Delflanden.

Amanda Vreedenburgh

Managementassistente
avreedenburgh@ppodelflanden.nl/ tlc@ppodelflanden.nl  

Machteld Verkerk

Bestuurssecretaris

mverkerk@ppodelflanden.nl  

Controller

De Controller houdt toezicht op de financiële positie van het samenwerkingsverband.

Michel Bravenboer

Aanwezig op de woensdagen
mbravenboer@ppodelflanden.nl  

Lokaal ondersteuningsadviseurs (LOA)

De Lokaal ondersteuningsadviseur of LOA’s worden betrokken door de scholen bij het creëren van arrangementen en bij het proces naar ondersteuning op voorziening. LOA’s binnen PPO Delflanden zijn orthopedagoog, psycholoog of onderwijskundige.

 

LOA’s  hebben meerdere rollen:

• Eerste deskundige

De LOA’s zijn in het proces naar ondersteuning op voorziening de eerste deskundige bij de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring.

• Inhoudelijk adviseur
De LOA adviseert en denkt mee bij het creëren van een arrangement over de extra ondersteuning die nodig is.

• Verbinder
De LOA neemt bij extra ondersteuningsvragen van de school en in het proces naar een speciale lesplaats een actieve rol in. De LOA verbindt scholen, door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ook kan de LOA ondersteuningsvragen van de school koppelen aan een ambulant ondersteuner van PPO Delflanden.

• Critical friend
In elk proces wordt geleerd. De LOA kan vanuit haar of zijn gezichtspunt en rol feedback geven aan de school. Deze feedback is zonder oordeel en altijd gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en samenwerking.

• Budgetbeheerder

LOA’s beheren een budget om samen met de school en ouders een arrangement te kunnen creëren.


Cindy Badoux-Flem

cbadouxflem@ppodelflanden.nl  

Hanneke Graveland


hgraveland@ppodelflanden.nl  

Manon Sluijters

msluijters@ppodelflanden.nl  

Marieke van der Elst


mvdelst@ppodelflanden.nl  

Merve Özdemir

mozdemir@ppodelflanden.nl  

Sanne Vleeming


svleeming@ppodelflanden.nl  

Susanne Reiss


sreiss@ppodelflanden.nl  

Veerle Mineur


vmineur@ppodelflanden.nl  

Wieke Canosa

wcanosa@ppodelflanden.nl  

Preventief ondersteuners /ambulante ondersteuners

Preventief ondersteuners worden betrokken door scholen als er preventieve, laagdrempelige vragen zijn rond een leerling. De preventief ondersteuner adviseert en ondersteunt. De preventief ondersteuner richt zich voornamelijk op de ondersteuning van de leerkracht.

 

Ambulant ondersteuners kunnen worden ingezet bij de uitvoering van arrangementen. De ambulant ondersteuner kan binnen een arrangement:

  • expertise leveren aan de leerkracht en interne begeleider;
  • een leerling ondersteunen voor een korte periode;
  • Informatie geven aan schoolteams en ouders.

Annemieke Hoekstra

ahoekstra@ppodelflanden.nl  

Arjan Hoogerbrugge


ahoogerbrugge@ppodelflanden.nl  

Christa Bloemert

cbloemert@ppodelflanden.nl  

Ilse van Winden


ivanwinden@ppodelflanden.nl  

Imke van Gent

ivangent@ppodelflanden.nl  

Ingrid Walraven

iwalraven@ppodelflanden.nl  

Mireille van Oosten


mvanoosten@ppodelflanden.nl  

Miriam Vermeulen

HB@ppodelflanden.nl