Belangrijke documenten

Wilt u meer weten?
Download en bekijk onze belangrijkste documenten.

Downloads

Ondersteuningsplan-2017-2021
Deze afspraken hebben we met elkaar gemaakt, zodat ieder kind een passende onderwijsplek kan vinden.
Krant PPO Delflanden
Wil je ons beter leren kennen?
Aan de hand van 5 interviews maak je kennis met ons samenwerkingsverband.
Infographic “Wat is een samenwerkingsverband?”
Wat is een samenwerkingsverband eigenlijk? Met wie werken we samen en hoe is ons samenwerkingsverband opgebouwd. Bekijk onze infographic “Wat is een samenwerkingsverband?”
Evaluatie rapport
Op ons verzoek heeft Oberon in het vierde kwartaal van 2018 een evaluatieonderzoek uitgevoerd.

 

Dit onderzoek richt zich op: verdeling van middelen, de versterking van de basisondersteuning, ontwikkelingen in de arrangementsaanvragen en de uitvoerbaarheid van de toegekende arrangementen.

Jaarverslag 2019
Benieuwd naar ons jaarverslag 2019? Klik op de foto. 
Samenvatting Evaluatie Passend onderwijs
Passend onderwijs is ingevoerd in 2014. Vanaf de start van passend onderwijs, is passend onderwijs onderzocht door een consortium van zeven onderzoeksinstituten in opdracht van het Ministerie van OC&W.

In deze samenvatting zijn de belangrijkste uitkomsten van alle onderzoeken, die de afgelopen 6 jaar hebben plaatsgevonden, te vinden.

Kader voor de aanvraag van een arrangement en TLV
In dit kaderdocument staan alle afspraken die we als samenwerkingsverband met elkaar hebben
gemaakt over het proces ‘arrangeren’, d.w.z. het toewijzen van arrangementen en het aanvragen van
een TLV voor een speciale lesplaats. Dit kader vormt de praktische uitwerking van dat beleid.
Kader voor het aanvragen van HB arrangementen
In dit kaderdocument staan alle afspraken die zijn gemaakt over het toewijzen van HB-arrangementen.