Belangrijke documenten

Wilt u meer weten?
Download en bekijk onze belangrijkste documenten.

Downloads

Inspectie van het Onderwijs rapport 2022
In 2022 heeft de Inspectie van het Onderwijs ons bezocht. De resultaten van dit onderzoek zijn te lezen in het rapport. Februari 2026 zal de Inspectie van het Onderwijs SWV PPO Delflanden opnieuw bezoeken.
Koersplan 2021-2025
Ons nieuwe ondersteuningsplan of koersplan 2021 - 2025. Dit plan is in werking getreden op 1 augustus 2021. 

Bij het Koersplan hoort een vademecum. Dit is een informatiebron waar al onze procedures en werkwijzen te vinden zijn. Klik hier voor het vademecum.

Brochure passend onderwijs maart 2022
Deze handreiking vanuit het ministerie van OC&W is gemaakt voor leraren in het basisonderwijs en beschrijft wat nodig is om passend onderwijs te bieden. In de voorbereiding heeft het ministerie van OC&W samen met leraren en intern begeleiders een inventarisatie gemaakt van onduidelijkheden en vragen die er rond passend onderwijs zijn. Deze handreiking geeft feitelijke informatie over de wet- en regelgeving en het stelsel van passend onderwijs, schept helderheid over rollen en verantwoordelijkheden, beantwoordt vragen en laat zien waar leraren terechtkunnen voor hulp en advies.

 

Infographic “Wat is een samenwerkingsverband?”
Wat is een samenwerkingsverband eigenlijk? Met wie werken we samen en hoe is ons samenwerkingsverband opgebouwd. Bekijk onze infographic “Wat is een samenwerkingsverband?”
Kader voor de aanvraag van een arrangement en TLV
In dit kaderdocument staan alle afspraken die we als samenwerkingsverband met elkaar hebben
gemaakt over het proces ‘arrangeren’, d.w.z. het toewijzen van arrangementen en het aanvragen van
een TLV voor een speciale lesplaats. Dit kader vormt de praktische uitwerking van dat beleid.
Kader voor het aanvragen van HB arrangementen
In dit kaderdocument staan alle afspraken die zijn gemaakt over het toewijzen van HB-arrangementen.
Brochure voor ouders over passend onderwijs
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een brochure voor ouders gemaakt over passend onderwijs. 

In deze brochure wordt zoveel mogelijk antwoord gegeven op vragen die ouders kunnen hebben over passend onderwijs op de basisschool.

Evaluatie rapport
Op ons verzoek heeft Oberon in het vierde kwartaal van 2018 een evaluatieonderzoek uitgevoerd.

 

Dit onderzoek richt zich op: verdeling van middelen, de versterking van de basisondersteuning, ontwikkelingen in de arrangementsaanvragen en de uitvoerbaarheid van de toegekende arrangementen.