Bestuur

Ons bestuursmodel kent drie bestuurlijke organen, te weten:

 

  • Directeur-Bestuurder (DB)
  • Raad van Toezicht (RvT)
  • Raad van Aangeslotenen (RvA)
Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door de Directeur-Bestuurder dhr. J. (Jos) Gerards. Hij is verantwoordelijk voor de doelrealisatie van ons Koersplan. Het e-mailadres van dhr. Gerards is jgerards@ppodelflanden.nl 

 

De Raad van Toezicht is een onafhankelijk toezichthoudend orgaan en bestaat uit 4 leden. De voorzitter is dhr. R. (Rob) Hoogstraaten. Het e-mailadres van de Raad van Toezicht is rvt@ppodelflanden.nl 

 

Alle aangesloten schoolbesturen zijn allen vertegenwoordigd in de Raad van Aangeslotenen. De voorzitter is mevrouw A. (Anke) van Vuuren.

 

Statuten