Nieuws

Vacatures OPR

Vacatures OPR

03 juli 2020 - Wij zijn op zoek!
De ondersteuningsplanraad (OPR) is op zoek naar mensen die zich betrokken voelen bij verschillende onderwerpen die de kernthema’s zijn van de missie, visie, strategie en het
beleid van het samenwerkingsverband.
Lees meer ›
Professionalisering HB

Professionalisering HB

11 juni 2020 - PPO Delflanden heeft in 2019 de landelijke subsidieregeling 'Begaafde leerlingen PO en VO' aangevraagd en toegekend gekregen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De komende 4 jaar zal samen met co-financiering de lijn vanuit de subsidieaanvraag worden uitgezet.

Voor het versterken van onze de basisondersteuning op het gebied van hoogbegaafdheid, is professionalisering een van de kernpunten binnen onze lijn.
Lees meer ›

Tijdelijk oplossing openen bestanden Groeidocument 2.0

Tijdelijk oplossing openen bestanden Groeidocument 2.0

11 juni 2020 - Zoals je wellicht hebt gemerkt is er op dit moment een probleem bij het openen van de bestanden van een leerling in het Groeidocument. Gelukkig is er een oplossing in zicht, de verwachting is dat de mappen snel weer normaal werken.

 
Lees meer ›

Prevo verschuiven na de zomervakantie

Prevo verschuiven na de zomervakantie

25 mei 2020 - In deze coronatijd wordt soms aan preventief ondersteuners gevraagd of een prevo- aanvraag ook na de zomervakantie kan starten. Natuurlijk kan dat. Voor de duidelijkheid vragen we het volgende te doen.
Lees meer ›
TLV of arrangement voor de zomer

TLV of arrangement voor de zomer

15 april 2020 - Voor de coronasituatie hebben we in januari 2020 de scholen informatie gestuurd over een aantal zaken die spelen voor de zomervakantie 2020.

 
Lees meer ›