Nieuws

Brochure VO 2022-2023

Brochure VO 2022-2023

31 oktober 2022 - Een brochure van alle middelbare scholen in Delft en Pijnacker die deel uitmaken van het Samenwerkingsverband VO Delflanden. Deze brochure helpt de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool bij het maken van hun schoolkeuze. Klik hier om de brochure te bekijken.
Locatie netwerkbijeenkomsten op 1, 3, 8 en 10 november 2022

Locatie netwerkbijeenkomsten op 1, 3, 8 en 10 november 2022

03 oktober 2022 - De netwerkbijeenkomsten van 1, 3, 8 en 10 november 2022 worden georganiseerd bij Lijm & Cultuur.

Adres: Rotterdamseweg 272, 2628 AT te Delft.

 

Hier vindt u een plattegrond van de gebouwen van Lijm & Cultuur.

Brochure passend onderwijs voor leraren

Brochure passend onderwijs voor leraren

12 april 2022 - Het ministerie van OC&W heeft een handreiking over 'passend onderwijs' gemaakt voor leraren (en intern begeleiders ) in het basisonderwijs.


Lees meer ›

Einde schooljaar en aanvraag TLV of arrangement

31 maart 2022 - Februari j.l. hebben alle scholen via de mail informatie ontvangen over het aanvragen van een TLV of arrangement voor de zomervakantie van 2022. 
Lees meer ›
Planning 2022-2023

Planning 2022-2023

23 maart 2022 - De planning van overleggen in het schooljaar 2022-2023 is bekend.

 

Voor meer informatie zie de agenda of klik hier voor de jaarplanning 2022-2023.

U kunt hier klikken voor de indeling van de netwerkbijeenkomsten.

Vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het Onderwijs

Vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het Onderwijs

02 februari 2022 - De Inspectie van het Onderwijs komt op 7, 10, 15 en 17 februari ons samenwerkingsverband (SWV) onderzoeken.

Doel van het onderzoek is om een antwoord te krijgen op de vraag of ons SWV de kwaliteit kan waarborgen en of er sprake is van deugdelijk financieel beheer. Tevens wordt onderzocht of PPO Delflanden alle wettelijke taken die bij een SWV horen realiseerd.... en.... tot slot.... de Inspectie gaat na hoe het bestuur van PPO Delflanden met zijn doelen en ambities voor het SWV bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs.

 
Lees meer ›

Vacatures OPR

Vacatures OPR

03 juli 2020 - Wij zijn op zoek!
De ondersteuningsplanraad (OPR) is op zoek naar mensen die zich betrokken voelen bij verschillende onderwerpen die de kernthema’s zijn van de missie, visie, strategie en het
beleid van het samenwerkingsverband.
Lees meer ›