Ondersteuningsplanraad

Leerkrachten en ouders kunnen invloed uitoefenen op het beleid van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dat kan via de ondersteuningsplanraad ofwel de OPR.
De OPR is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de aangesloten scholen.  

De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. In dit plan staan de afspraken rond passend onderwijs  voor de komende vier jaar.

 

Kan iedereen lid worden van de OPR?

De leden van de OPR moeten ouders of personeelsleden zijn van een school in het samenwerkingsverband. Dat is zo geregeld in de Wet Passend Onderwijs en in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De leden van de OPR worden afgevaardigd door de (gezamelijke) medezeggenschapraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet uit één van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.

 

Onze OPR

De OPR van PPO Delflanden bestaat uit 5 ouders en 5 onderwijspersoneelsleden.

 

Verslagen

Hieronder zijn de verslagen van de bijeenkomsten in 2022 van de OPR te lezen.

Verslag OPR 24 januari 2022

Verslag OPR 11 april 2022

Verslag OPR 27 juni 2022

Verslag OPR 28 november 2022

Verslag OPR 6 maart 2023 

 

Vacature

Momenteel is er één zetel vacant binnen de oudergeleding van de OPR. Klik hier voor informatie over de vacature.

Voor informatie kan ook contact opgenomen worden met de OPR. Dit kan via mverkerk@ppodelflanden.nl