Nieuws

22 januari 2020

Ontwikkelingen binnen PPO Delflanden

2020 is nog maar net begonnen. Toch willen we iedereen tijdig informeren over een aantal zaken die spelen voor de zomervakantie 2020.

Hoe gaan we om met TLV aanvragen en het aanvragen van arrangementen aan het einde van van schooljaar 2019-2020? Waar kunnen de middelen rond een arrangement verantwoord worden? 

Antwoorden op deze vragen vindt u hier....


Ontwikkelingen binnen PPO Delflanden
Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring einde schooljaar 2019-2020

 

Ingevulde groeidocumenten, die voor 25 april 2020 binnenkomen bij PPO Delflanden worden in de periode mei – juni – juli 2020 behandeld. De ronde tafelgesprekken met de juiste gesprekspartners kunnen dan tijdig worden gepland. De betrokken SBO of SO scholen hebben dan ook de tijd om mee te werken in de procedure en de voorbereidingen te treffen om deze leerlingen na de zomervakantie te kunnen plaatsen. Van aanvragen na 25 april 2020 kunnen we dat niet garanderen.

Het tekort aan personeel ook in het SBO en SO is momenteel een extra belemmering. Het is voor de SBO en SO scholen ook een stevige klus om kwalitatief goed personeel tijdig aan te kunnen trekken. Dit kan tot vertraging in de plaatsing van leerlingen leiden.

De afgelopen maanden hebben we gezien dat alle betrokkenen hard aan het werk zijn om ervoor te zorgen dat leerlingen, die een geldige TLV hebben, toch geplaatst kunnen worden op de juiste plek. Dit lukt echter niet altijd. Het kost dan meer tijd om een leerling te plaatsen.

 

Daarom vragen wij van u het volgende:

  • Vraag tijdig aan.
  • Geef bij ouders aan dat het proces om te komen tot een geldige toelaatbaarheidsverklaring en plaatsing van hun kind de nodige tijd vraagt. Termijnen om te komen tot plaatsing zijn moeilijk te geven. Binnen PPO Delflanden zijn 80 scholen betrokken. Samen met de SBO of SO school proberen we leerlingen in de juiste volgorde van aanmelding te plaatsen. Er kan verschil ontstaan, omdat er soms in de ene groep al wel plaats is en een andere groep binnen de SBO of SO school niet.
  • Geef tijdens de gesprekken met alle betrokkenen aan wat de basisschool kan doen om het kind te blijven begeleiden, nadat er een geldige toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, maar nog geen speciale lesplaats beschikbaar is. Het samenwerkingsverband kan wel een overbruggingsarrangement afgeven, totdat plaatsing wel mogelijk is.
  • De LOA zal de meest actuele ontwikkeling meenemen in de gesprekken, die gevoerd worden. Dat geeft u inzicht in het traject dat doorlopen gaat worden.
  • De kwaliteit van de besluitvorming blijft heel belangrijk, want we maken voor de leerling een belangrijke keuze. Dat vraagt een zorgvuldige behandeling.

 

Arrangementen aanvragen

 

We hebben in 2019 geconstateerd dat er een stijging is van het aantal arrangementen. Ook zien we een toename van het aantal aanvragen bij toelaatbaarheidsverklaringen. De formatie van de lokale ondersteuningsadviseurs is gelijk gebleven en dat betekent een toename van de werkzaamheden voor de LOA. Ook de complexiteit en intensiteit van de LOA werkzaamheden zorgen ervoor dat deze meer tijd vragen.

 

Dit betekent dat de omlooptijd tussen aanvragen arrangement en eerste gesprek langer op zich laten wachten. Het is fijn als tijdig naar de betrokkenen (ouders, kind en leerkracht) kan worden aangeven dat het langer kan duren voordat er een arrangement is afgegeven. De LOA zal uiteraard zijn/ haar uiterste best doen om deze tijd zo kort mogelijk te houden.

 

Ook bij het afgeven van arrangementen voor de zomervakantie  is sprake van een toename. Net als bij de TLV aanvragen geldt hier dat aanvragen voor arrangementen die  voor 25 april 2020 worden ingediend, in de periode mei/juni/ juli 2020 behandeld worden. Van aanvragen na 25 april 2020 kan dit niet gegarandeerd worden.

 

 

Verantwoording arrangementsmiddelen

 

In het groeidocument is een bestand toegevoegd dat gebruikt gaat worden voor de afgifte van een arrangement en de verantwoording van de arrangementsmiddelen.

Dit formulier is te vinden na inloggen in de groeidocumentomgeving onder documenten- toestemmingsformulieren. Het formulier is hieronder in beeld gebracht en te zien op de 'foto' bij dit nieuws-item.

 

 

 

Offerte: Arrangement ( in te vullen na inhoudelijk gesprek.)

Naam leerling

 

Uitvoerder ARR

 

Uurtarief uitvoerder

Aantal uur per week

 

Aantal weken ARR

 

Offerte

Akkoord LOA

Paraaf, datum en eventuele aanpassing.

 

Verantwoording budget Arrangement (in te vullen voor evaluatie.)

Naam leerling

                                    

Startdatum ARR

 

Einddatum ARR

 

Uitvoerder ARR

 

Aantal uur per week

 

Gemaakte kosten

Budget ARR

Verschil