Nieuws

16 januari 2020

Positie ouders binnen passend onderwijs

Wat is er ruim vier jaar na het in werking treden van de Wet passend onderwijs bekend over de gevolgen van deze stelselwijziging voor ouders? 

Positie ouders binnen passend onderwijs
Binnen het Evaluatieprogramma passend onderwijs is dit onderzocht. In het artikel 'Positie van ouders in passend onderwijs' wordt een samenvatting gegeven van de mening van ouders op een aantal aspecten van passend onderwijs. Het artikel is hier te downloaden.