Nieuws

12 april 2022

Brochure passend onderwijs voor leraren

Het ministerie van OC&W heeft een handreiking over 'passend onderwijs' gemaakt voor leraren (en intern begeleiders ) in het basisonderwijs.


Brochure passend onderwijs voor leraren
Deze handreiking geeft algemene feitelijke informatie over de wet- en regelgeving en het stelsel van passend onderwijs, schept helderheid over rollen en
verantwoordelijkheden en beantwoordt veel voorkomende vragen. 

De handleiding is hier te downloaden.