Nieuws

23 april 2020

Bureau PPO Delflanden in coronatijd

Hierbij informeren wij u over de manier waarop PPO Delflanden omgaat met de huidige situatie rondom het Coronavirus.

Zoals alle organisaties in Nederland volgen wij de richtlijnen corona  RIVM. 


Bureau PPO Delflanden in coronatijd
 

De werkzaamheden van PPO Delflanden zijn ruwweg onder te verdelen in vier categorieën.

-    Geplande bijeenkomsten, georganiseerd door PPO Delflanden;

-    Bezoeken van de ambulante ondersteuners in klassen en het houden van gesprekken             met leerkrachten;

-    Werkzaamheden van de lokale ondersteuningsadviseurs bij overleg met scholen, ouders         en anderen;

-    Werkzaamheden van de medewerkers van het bureau.

    

• Bijeenkomsten gepland tot de zomervakantie 2020

Bijeenkomsten die zijn gepland tot de zomervakantie komen te vervallen. Sommige bijeenkomsten worden georganiseerd via Microsoft Teams. Deelnemers worden dan persoonlijk benaderd en ontvangen hiervoor een uitnodiging.

 

• Bezoek van de ambulant en preventief ondersteuners in de klas en gesprekken met leerkrachten

Tot de zomervaknatie voeren de ambulant ondersteuners en preventief ondersteuners werkzaamheden digitaal uit. Tenzij de school om de aanwezigheid van de ambulant ondersteuner of preventief ondersteuner vraagt. De ambulant ondersteuner of preventief ondersteuner kan dan de afweging maken wat mogelijk is. Gesprekken worden zoveel mogelijk digitaal (via mail, skype, telefoon etc.) gevoerd.

 

• Werkzaamheden van de lokale ondersteuningsadviseur op de scholen

Tot de zomervakantie voeren de Lokaal ondersteuningsadviseurs de werkzaamheden zowel digitaal als op de scholen uit. 

 

• Medewerkers bureau PPO Delflanden algemeen

Medewerkers van bureau PPO Delflanden werken vanaf maandag 16 maart 2020 thuis of op het kantoor aan de Buitenhofdreef 8 in Delft. De thuiswerksituatie geldt in ieder geval tot en met de zomervakantie.

 

• Tot slot

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus gaan erg snel. PPO Delflanden blijft deze ontwikkelingen op de voet volgen en zal indien nodig updates geven. Deze updates (zie de datum bovenaan deze pagina) zullen hier op de website van PPO Delflanden worden geplaatst en worden verzonden per e-mail of nieuwsbrief.

 

 

Jan de Grauw, directeur PPO Delflanden