Nieuws

29 september 2020

Bureau PPO Delflanden in coronatijd

Naar aanleiding van de persconferentie vanuit onze overheid op 28 september j.l. informeren wij u over de manier waarop PPO Delflanden omgaat met de huidige situatie rondom het Coronavirus.

Bureau PPO Delflanden in coronatijd
Werkzaamheden van bureau PPO Delflanden zijn ruwweg onder te verdelen in vier categorieën.

-    Het organiseren van bijeenkomsten rond passend onderwijs

-    Bezoeken van de ambulante ondersteuners en preventief ondersteuners in klassen en het houden van gesprekken met leerkrachten;

-    Werkzaamheden van de lokale ondersteuningsadviseurs bij overleg met scholen, ouders en anderen;

-    Werkzaamheden van de medewerkers op het bureau van PPO Delflanden

    

De maatregelen, die onze overheid op 28 september 2020 voor in ieder geval de komende drie weken heeft gesteld, hebben consequenties voor de werkzaamheden bij PPO Delflanden.

Vanaf woensdag 30 september 2020 tot de herfstvakantie gelden de volgende afspraken:

 

  • Werkzaamheden van de medewerkers van bureau PPO Delflanden vinden zo veel mogelijk plaats vanuit huis.
  • Schoolbezoeken van de medewerkers van PPO Delflanden vinden niet plaats, tenzij de school hier nadrukkelijk om vraagt. 
  • Overleg en gesprekken met leerkrachten en/of ouders, waar medewerkers van bureau PPO Delflanden bij worden betrokken vinden zoveel mogelijk online plaats.
  • Gepland overleg georganiseerd op het kantoor van PPO Delflanden aan de Buitenhofdreef 8 wordt omgezet in online overleg of wordt uitgesteld.
  • Informatie over de geplande netwerkbijeenkomsten in november 2020 wordt binnenkort per mail verzonden.
  • En natuurlijk geldt het volgende gezegde: Nood breekt wet. Als een situatie daarom vraagt, kan in gezamenlijk overleg tussen scholen en bureau PPO Delflanden besloten worden om elkaar wel op te zoeken. Vanaf maart 2020 is dit al onze lijn. 

 

• Tot slot

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus gaan erg snel. PPO Delflanden blijft deze ontwikkelingen op de voet volgen en zal indien nodig updates geven. Deze updates (zie de datum bovenaan deze pagina) zullen hier op de website van PPO Delflanden worden geplaatst en worden verzonden per e-mail en/of via onze nieuwsbrief.