Nieuws

31 maart 2022

Einde schooljaar en aanvraag TLV of arrangement

Februari j.l. hebben alle scholen via de mail informatie ontvangen over het aanvragen van een TLV of arrangement voor de zomervakantie van 2022. 

Deze informatie is hier nogmaals te lezen.