Nieuws

07 april 2020

FAQ -Veelgestelde vragen over arrangementen nu de scholen gesloten zijn en vragen rond passend onderwijs en corona

In dit nieuwsitem staan de veel gestelde vragen ten aanzien van de PPO Delflanden arrangementen, nu de scholen zijn gesloten.

 

Daarnaast vindt u in dit nieuwsitem algemene informatie en FAQ rond corona en passend onderwijs.


FAQ -Veelgestelde vragen over arrangementen nu de scholen gesloten zijn en vragen rond passend onderwijs en corona

FAQ over arrangementen binnen PPO Delflanden op dit moment

Vraag 1: Welke datum wordt er in deze periode, nu de scholen zijn gesloten, op een nieuwe arrangementsbeschikking gezet?

Antwoord: Als een arrangement nu wordt afgesloten zetten we nog geen begindatum neer. Zodra we vanuit onze overheid horen wanneer de scholen weer mogen beginnen wordt de datum bepaald. 

 

Vraag 2: Kunnen er, nu de scholen zijn gesloten, nieuwe arrangementen worden afgegeven?

Antwoord: Er kunnen de komende weken arrangementen worden afgegeven, maar dat zullen er weinig zijn. Dit heeft te maken met het samen zorgvuldig creëren van arrangementen door de LOA, school (leerkracht en interne begeleiding/kwaliteitsondersteuner) ouders en soms ambulant ondersteuners en externen. Door de maatregelen t.a.v. het coronavirus van dit moment, is het samen zorgvuldig bouwen van een arrangement moeilijk geworden.

 

Vraag 3: Mogen arrangementen thuis bij de leerling uitgevoerd worden door arrangementsbegeleiders?

Antwoord: Het beleid van de overheid t.a.v. het coronavirus is om zoveel mogelijk sociaal contact te beperken. Vanuit PPO Delflanden volgen wij dit beleid en adviseren wij om dit overheidsbeleid te volgen. De schoolbesturen van PPO Delflanden zijn op de hoogte t.a.v het arrangementenbeleid en het advies om sociale contacten te beperken. Schoolbesturen kunnen eigen afwegingen maken ten aanzien van deze specifieke FAQ vraag. 

 

Vraag 4: Mag een arrangementsbegeleider online de ondersteuning uitvoeren bij een leerling?

Antwoord: Dat is mogelijk als er op deze manier aan de arrangementsdoelen gewerkt wordt. Het gaat hier om arrangementen in de sfeer van pre-teaching, andere didactische activiteiten of het domein van welbevinden e.d.. De LOA, die het arrangement heeft afgegeven, beoordeelt dit en zal dus door de school, als deze vraag speelt, betrokken moeten worden. Nieuwe arrangementen, zoals genoemd in FAQ vraag 2, kunnen niet on-line starten. 

 

Vraag 5: Worden de arrangementsbegeleiders doorbetaald als zij geen begeleiding geven aan de leerling?

Antwoord: Het schoolbestuur /de school kan hier zelf een besluit over nemen, als aan het arrangement verbonden gelden zijn overgemaakt aan het schoolbestuur. PPO Delflanden verhoogt de lopende arrangementsbedragen, in deze periode van corona maatregelen, niet. Scholen die een overeenkomst hebben gesloten met een arrangementsbegeleider, handelen volgens de gemaakte afspraken binnen de overeenkomst.

 

Informatie rond corona en passend onderwijs

De huidige situatie rond het coronavirus roept bij scholen vragen op die betrekking hebben tot passend onderwijs. En met name wat de gevolgen zijn voor leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte. Hieronder vindt u een link naar een overzicht op de webiste van het steunpunt passend onderwijs met up -to-date informatie.

 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/coronavirus-en-de-gevolgen-voor-passend-onderwijs/ 

 

FAQ corona en passend onderwijs

Deze FAQ zijn afkomstig van de website van het steunpunt passend onderwijs. Deze veelgestelde vragen kunt u via de onderstaande link bekijken.

 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/veelgestelde-vragen/