Nieuws

11 juni 2020

Professionalisering HB

PPO Delflanden heeft in 2019 de landelijke subsidieregeling 'Begaafde leerlingen PO en VO' aangevraagd en toegekend gekregen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De komende 4 jaar zal samen met co-financiering de lijn vanuit de subsidieaanvraag worden uitgezet.

Voor het versterken van onze de basisondersteuning op het gebied van hoogbegaafdheid, is professionalisering een van de kernpunten binnen onze lijn.


Professionalisering HB
3 juni jl. hebben alle directies van onze scholen via de mail een aanbod ontvangen voor professionalisering HB. We bieden leerkrachten van de scholen binnen PPO Delflanden de mogelijkheid zich aan te melden voor een opleiding van de door ons geselecteerde aanbieders. 

De aanmeldtermijn is verlengd tot 15 september 2020.  

 

Hieronder is alle informatie (nogmaals) te vinden.

 

Infobrief scholing HB 

Flyer scholingsaanbod 

 

UPDATE 13 JULI 2020

 

Gezien het aantal aanmeldingen op dit moment kunnen wij u mededelen dat de incompany opleiding van Fontys zeker doorgang zal vinden.

De RITHA opleiding vindt alleen incompany doorgang als er voldoende aanmeldingen zijn, dit is op dit moment nog niet het geval.

 

Om tegemoet te komen aan de vraag van de geïnteresseerden hebben wij de volgende informatie voor u:

 

De RITHA opleiding kan, indien deze incompany niet doorgaat, dit najaar gestart worden in Eindhoven of in april 2021 in Rotterdam.

 

De incompany opleiding van Fontys wordt gedeeltelijk op de donderdag- en gedeeltelijk op de dinsdagavond gegeven.

Het is ook mogelijk één of enkele modules te volgen.

Wanneer de deelnemer niet voornemens is de master aansluitend te doen, zijn de studiebegeleidingsavonden niet verplicht.

 

Wanneer u vragen heeft, kunt u deze mailen naar hb@ppodelflanden.nl.