Nieuws

02 februari 2022

Vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs komt op 7, 10, 15 en 17 februari ons samenwerkingsverband (SWV) onderzoeken.

Doel van het onderzoek is om een antwoord te krijgen op de vraag of ons SWV de kwaliteit kan waarborgen en of er sprake is van deugdelijk financieel beheer. Tevens wordt onderzocht of PPO Delflanden alle wettelijke taken die bij een SWV horen realiseerd.... en.... tot slot.... de Inspectie gaat na hoe het bestuur van PPO Delflanden met zijn doelen en ambities voor het SWV bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs.

 


Vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het Onderwijs
Het onderzoek richt zich op de 3 kwaliteitsgebieden Realisatie Passend Onderwijs (RPO) en besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA) (zie afbeelding). 

 

Het onderzoek is dus 4 dagen en kent de volgende onderdelen: rondetafelgesprekken (met o.a. leerkrachten, ouders, directieleden en intern begeleiders/kwaliteitsondersteuners), verificatie-activiteiten bij 4 scholen (De Bonte Tol, Simon Carmiggeltschool, SBO Laurentius en Prinses Maximaschool) en een onderzoeksdag met het bestuur en bureau van het samenwerkingsverband.

 

In onze volgende nieuwsbrief wordt verslag gedaan van het bezoek en onderzoek.