Ondersteuningsplanraad

Leerkrachten en ouders kunnen invloed uitoefenen op het beleid van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dat kan via de ondersteuningsplanraad ofwel de OPR.
De OPR is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de aangesloten scholen.  

De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. In dit plan staan de afspraken rond passend onderwijs  voor de komende vier jaar.

 

Kan iederen lid worden van de OPR?

De leden van de OPR moeten ouders of personeelsleden zijn van een school in het samenwerkingsverband. Dat is zo geregeld in de Wet Passend Onderwijs en in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De leden van de OPR worden afgevaardigd door de (gezamelijke) medezeggenschapraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet uit één van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.

Onze OPR

De OPR van PPO Delflanden bestaat uit 8 ouders en 8 onderwijspersoneelsleden.

 

Verslagen

Hieronder zijn de verslagen van de bijeenkomsten in 2021 van de OPR te lezen.

Verslag OPR 18 januri 2021

verslag OPR 15 februari 2021

verslag OPR 28 juni 2021

Vacatures

Op dit moment zijn er meerdere vacatures voor de OPR. Klik hier voor informatie.

 

Voor informatie kan ook contact opgenomen worden met de OPR. Dit kan via de secretaris:  secretaris.opr@ppodelflanden.nl