Aan de slag!

Werken met TOP dossier

TOP Dossier is een webbased platform voor het aanvragen van ondersteuning, advies, arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen en het veilig uitwisselen van leerlinggegevens (ook met ouders en ketenpartners). TOP Dossier is een gebruiksvriendelijk en visueel aantrekkelijk systeem dat intuïtief werkt. TOP Dossier biedt de mogelijkheid om gegevens makkelijk in te lezen en bewaart ook eerder ingevulde gegevens, waardoor opnieuw invoeren, kopiëren en plakken minder nodig is. Scholen kunnen bovendien voor een eigen schoollicentie kiezen. Met een eigen licentie werk je als school in het voortraject al met TOP dossier bij het opmaken van een OPP voor leerlingen met extra ondersteuningsvragen en bij de communicatie daarover met ouders.

 

Handige links: 

  • Klik hier om in te loggen bij TOP dossier en te starten met een aanvraag voor ondersteuning. 
  • Klik hier om de gebruikershandleiding van TOP dossier te bekijken.
  • Klik hier om de gebruikershandleiding Loketfunctie van TOP dossier te bekijken.
  • Klik hier om de handleiding voor het omzetten van de inhoud van het Groeidocument naar een PDF document te bekijken.

 

Preventieve ondersteuning
Preventieve ondersteuning is een laagdrempelige ondersteuning binnen de basisondersteuning. Preventieve ondersteuners vanuit bureau PPO Delflanden denken mee met vragen vanuit de scholen.

 

Arrangement of TLV via TOP dossier
Er zijn situaties waarbij basisondersteuning en de inzet van preventieve ondersteuning niet voldoende is. Er is meer nodig, extra ondersteuning om het kind op de juiste wijze te begeleiding.
Deze extra ondersteuning betekent bijvoorbeeld dat er een arrangement nodig is op de huidige school. Soms is er ondersteuning op voorziening nodig.

Beide trajecten vragen om de grootste zorgvuldigheid. Intern begeleiders of kwaliteitsondersteuners en leerkrachten maken in dergelijke situaties gebruik van de digitale omgeving van TOP dossier, waarbij ook de privacy van het kind gewaarborgd kan worden. Voor elke situatie wordt er door de school een apart dossier aangemaakt in TOP dossier.

Ouders worden nauw betrokken bij dit proces. Het is wettelijk bepaald dat alleen scholen extra ondersteuning kunnen aanvragen. Intern begeleiders en kwaliteitsondersteuners van scholen zorgen voor de aanvraag.