Aan de slag!

Preventieve ondersteuning
Preventieve ondersteuning is een laagdrempelige ondersteuning binnen de basisondersteuning. Preventieve ondersteuners vanuit bureau PPO Delflanden denken mee met vragen vanuit de scholen. Belangrijk, alleen de interne begeleiders of kwaliteitsondersteuners kunnen dit formulier in samenspraak met leerkrachten indienen.

 

Arrangement of TLV -  start met het groeidocument
Er zijn situaties waarbij basisondersteuning en de inzet van preventieve ondersteuning niet voldoende is. Er is meer nodig, extra ondersteuning om het kind op de juiste wijze te begeleiding.
Deze extra ondersteuning betekent bijvoorbeeld dat er een arrangement nodig is op de huidige school. Soms is er een speciale lesplaats nodig.

Beide trajecten vragen om de grootste zorgvuldigheid. Intern begeleiders of kwaliteitsondersteuners en leerkrachten maken in dergelijke situaties gebruik van een digitale omgeving, waarbij ook de privacy van het kind gewaarborgd kan worden. Voor elke situatie wordt er een apart dossier gemaakt, het zogenoemde “Groeidocument”.

Als de interne begeleiders of kwaliteitsondersteuner een aanvraag doet voor een nieuw groeidocument op naam van de leerling, dan staat deze binnen 5 werkdagen klaar. De school krijgt hiervan altijd een melding. Ouders worden nauw betrokken bij dit proces. Het is wettelijk bepaald dat alleen scholen extra ondersteuning kunnen aanvragen. Intern begeleiders en kwaliteitsondersteuners van scholen zorgen voor de aanvraag.

 

Hieronder is praktische informatie rond het groeidocument te vinden.