Basisondersteuning

Basisondersteuning is de ondersteuning die op alle scholen binnen ons samenwerkingsverband beschikbaar is voor de leerlingen. In ons Koersplan 2021-2025 (hoofdstuk 3) staat beschreven wat we binnen PPO Delflanden onder basisondersteuning verstaan.
Recent heeft het Ministerie van OC&W in samenwerking met o.a. leraren, ouders en schoolleiders,  een stappenplan basisondersteuning ontwikkeld.

Dit stappenplan is een hulpmiddel waarmee scholen - elk op hun eigen manier- de basisondersteuning kunnen vormgeven.

Het gebruik van dit stappenplan is niet verplicht, maar is vooral ondersteunend bedoeld voor onderwijsprofessionals.

 

Klik hier en lees meer over de basisondersteuning in het stappenplan.