Netwerkbijeenkomsten in wijk, buurt of dorp

Binnen PPO Delflanden worden er bijeenkomsten georganiseerd voor directie, intern begeleiders en kwaliteitsondersteuners van scholen, medewerkers van jeugdteams en leerplichtambtenaren. Op deze wijze kunnen vanuit wijk, buurt of dorp, de juiste passend onderwijs en jeugdhulp onderwerpen aan de orde komen, kunnen de juiste medewerkers elkaar nog beter weten te vinden en krijgen we een verdieping in de samenwerking rond onderwijs en jeughulp.
Elkaar leren kennen en het uitwisselen van informatie
In de eerste plaats leren collega's binnen het samenwerkingsverband elkaar beter kennen. Op een laagdrempelige wijze, zodat er tips en ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. Daarbij heeft elke bijeenkomst ook een eigen thema. 

 

Praktische informatie
De bijeenkomsten zijn voor de directieleden, IB-ers en kwaliteitsondersteuners, medewerkers jeugdhulp en leerpliachtambtenaren in ons samenwerkingsverband vrij toegankelijk. Voor iedere bijeenkomst wordt een uitnodiging en agenda gestuurd. Klik hier voor de indeling per wijk, buurt of dorp.

 

Actueel en Agenda

Op de pagina Actueel zijn de geplande netwerkbijeenkomsten te vinden of klik hier voor de jaarplanner.