Werkwijze TLC

 

De TLC van PPO Delflanden

De toelaatbaarheidscommissie of TLC van PPO Delflanden bestaat uit een voorzitter, eerste deskundigen (de lokaal ondersteuningsadviseurs of LOA's) en tweede deskundigen (verschillende deskundigen).

 

De TLC beslist of een kind in aanmerking komt voor een toelaatbaarheidsverklaring of TLV voor speciaal (basis) onderwijs. Ook monitort de TLC de afgegeven TLV's en terugplaatsingen.

De TLC gaat over de afgifte van de TLV. Scholen voor speciaal (basis) onderwijs gaan over plaatsing. Alleen scholen kunnen een leerling aanmelden bij de TLC. Het e-mailadres van de TLC is tlc@ppodelflanden.nl 

 

Hoe gaat de TLC te werk? De processtappen

De TLC van PPO Delflanden gaat zorgvuldig te werk , daarvoor zijn processtappen vastgesteld.

Klik hier om de processtappen te zien.

 

Bezwaar maken 
Tegen de beslissing over de toelaatbaarheid van de leerling tot een speciale lesplaats kan door de betrokken ouders, maar ook door het schoolbestuur bezwaar worden ingediend.

 

PPO Delflanden heeft (bezwaar)adviescommissie. Deze adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband dat vervolgens een beslissing moet nemen op het bezwaar. PPO Delflanden is aangesloten bij de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so te Utrecht (LBT).

 

Indien u bezwaar heeft tegen een TLV-uitspraak, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

  • Naam en adres van de belanghebbende
  • Datum en handtekening
  • Een kopie van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • De argumenten voor bezwaar

U kunt het bezwaar sturen naar: jgerards@ppodelflanden.nl

 

PPO Delflanden stuurt bezwaarschrift door naar de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so te Utrecht (LBT).