Over ons

De netwerkorganisatie

Met passend onderwijs wil de landelijke overheid bereiken dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen. Om passend onderwijs goed te organiseren heeft de overheid de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in het leven geroepen. Samenwerkingsverband passend primair onderwijs (hierna PPO Delflanden) is een van deze regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. PPO Delflanden is een samenwerkingsverband van 23 schoolbesturen voor primair onderwijs met ruim 80 scholen in de gemeenten Delft, Lansingerland, Pijnacker - Nootdorp en Midden-Delfland (Den Hoorn en Schipluiden). Samen met de scholen verzorgen wij goed, passend onderwijs voor ongeveer 20.000 kinderen in de regio.

 

Bestuur

In het samenwerkingsverband werken alle schoolbesturen uit de regio samen. Al die schoolbesturen hebben één afgevaardigde in het bestuur van PPO Delflanden. Binnen het bestuur hebben we een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur heeft als belangrijkste taak om toezicht te houden op de uitvoering van de aan het dagelijks bestuur gedelegeerde taken en op de naleving van de wettelijke verplichtingen. De voorzitter is dhr. J. (Johan) Taal.Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband en geeft leiding aan de directeur van PPO Delflanden. Het dagelijks bestuur telt 6 leden. De voorzitter van het dagelijks bestuur is dhr. R. (Reinoud) de Vries.

 

Stafbureau 

Het samenwerkingsverband heeft een stafbureau. Op het bureau zijn collega’s werkzaam die de scholen ondersteunen. Dit zijn de lokale ondersteuningsadviseurs (LOA’ers), de preventief ondersteuners (Prevo’s) en de ambulant ondersteuners (AO’ers) Ook is het stafbureau verantwoordelijk voor kwaliteitszorg, financiën en communicatie. De directeur is verantwoordelijk voor de strategische visie en de verbinding tussen inhoud, financiën en personeel. Daarnaast stemt hij af met de diverse regionale ketenpartners, zoals de gemeenten, leerplicht en andere samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Meer informatie over de inrichting van ons samenwerkingsverband vindt u in ons ondersteuningsplan.