Over ons samenwerkingsverband

Stichting Passend Primair Onderwijs Delflanden oftewel PPO Delflanden, ondersteunt scholen bij het creëren van passend onderwijs in de regio Delflanden: Delft, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland (Den Hoorn en Schipluiden). 

 

Het grootste deel van onze leerlingen krijgt onderwijs op een reguliere basisschool, binnen de basisondersteuning. Een klein deel van de leerlingen heeft meer nodig dan de basisondersteuning. Zij krijgen extra ondersteuning. De extra ondersteuning kan plaatstvinden binnen het regulier onderwijs of op een school voor speciaal (basis)onderwijs. 

Organisatie van ons samenwerkingsverband 

 

Ons hart, onze motor
Het hart van ons samenwerkingsverband zijn de 23 schoolbesturen met meer dan 80 scholen voor primair (speciaal) onderwijs. Ongeveer 21.000 leerlingen volgen hier onderwijs.

 

Onze verbinders
Onze schoolbesturen en scholen vormen het hart en de motor van ons samenwerkingsverband. De medewerkers van het bureau PPO Delflanden zijn de verbinders. Zij adviseren en ondersteunen de scholen bij het vormgeven van passend onderwijs. Maak kennis met de PPO bureau medewerkers.

 

Onze netwerken
De schoolbesturen en de scholen en de medewerkers van bureau PPO Delflanden vormen ons interne netwerk, ons samenwerkingverband. We hebben ook andere partners nodig om het beste resultaat te kunnen behalen. Daarom werken we intensief samen met ouders, gemeenten, (jeugd)zorg aanbieders, samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs, Cluster 1 & 2 e.a. 

 

Structuur van onze organisatie

Organisatie PPO Delflanden bestaat uit een bestuur en een bureau.

Inspraak door personeel en ouders rond passend onderwijs is georganiseerd in onze ondersteuningsplanraad (OPR).