Onze missie en visie

Hier staan wij voor

Onze centrale missie is helder:  “Samen realiseren we in de regio Delflanden voor ieder kind passend onderwijs.”

 

Zo werken wij binnen ons samenwerkingsverband

Wij zijn er voor het kind
Wij willen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen de mogelijkheden, talenten en beperkingen van het kind. We denken altijd in mogelijkheden en onderzoeken wat het kind echt nodig heeft om optimaal te kunnen profiteren van het onderwijs.  
Passend onderwijs gaat dan ook over goed onderwijs, onderwijs dat ervoor zorgt dat elk kind wordt uitgedaagd op het juiste niveau.

 

Samenwerking is essentieel
Om onze missie te kunnen realiseren is het belangrijk dat we intensief samenwerken. Met het kind, de ouders en de school, maar ook met onze (gemeentelijke) partners en jeugdhulpinstanties. Wij kijken verder dan alleen de noodzakelijke samenwerking, wij willen echt in verbinding staan met onze samenwerkingspartners. Luisteren, menselijkheid, openstaan voor de mening van een ander, maar ook het geven van duidelijkheid zijn voor ons essentiële elementen in de samenwerking. We hebben veel vertrouwen in onze samenwerkingspartners. We werken aan de meest effectieve oplossing en gaan samen voor het beste resultaat.

 

Gezin, school en vrije tijd
Kinderen ontwikkelen zich niet alleen maar binnen de school. We weten uit onderzoek dat de gezinssituatie en de besteding van de vrije tijd grote invloed heeft op het leren van kinderen. Het is dan ook belangrijk dat er een sterke verbinding is tussen: kind, ouder en school.

 

Start bij de basis, start in de klas

Passend onderwijs vindt plaats in het primair proces, in de klas. We willen met elkaar hierop investeren door in te zetten op verdere versterking van de basisondersteuning. We weten dat er verschillen tussen scholen bestaan. Echter, we hebben wel de ambitie om het vastgestelde niveau van basisondersteuning te behalen. Elke school heeft hierin haar eigen ontwikkeltraject. Het bureau PPO Delflanden vervult hierbij een ondersteunende en faciliterende rol.


Wij brengen de expertise bij het kind

De verbinding tussen onderwijs en jeugd is ook essentieel voor de groep leerlingen die een onderwijs-jeugdhulp arrangement nodig hebben. Die arrangementen moeten in multidisciplinair overleg tot stand komen en snel beschikbaar zijn om kind, ouders en school te ondersteunen. We streven ernaar om zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij passend onderwijs te bieden. Dat kan regulier of speciaal (basis) onderwijs zijn. We willen vooral de expertise naar het kind brengen. 

 

Onze uitgangspunten

  • Het belang van het kind stellen we centraal in alle beslissingen.
  • We geloven in het principe om het eigenaarschap laag in de organisatie te leggen.
  • Ons samenwerkingsverband wil een lerende (netwerk)organisatie zijn.
  • De besturen van scholen in de regio Delflanden vinden samenwerking belangrijk.
    We werken vanuit een cultuur van nabijheid, betrokkenheid en gedeeld verantwoordelijkheid.