Samenwerkingsverband PPO Delflanden

Algemeen

Sinds 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan.

Passend onderwijs is geen type onderwijs. Passend onderwijs is een bestuurlijk stelsel dat de voorzieningen organiseert voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs.

 

De bedoeling van passend onderwijs is dat er voor iedere leerling een zo passende mogelijke plek in het onderwijs is, graag dicht bij huis als dan kan (thuisnabij). Hier kan de leerling onderwijs volgen op eigen niveau en, als dat nodig is, de juiste ondersteuning krijgen.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn er in Nederland o.a. 75 regionale netwerken van primair onderwijs scholen gestart waarin speciale en reguliere scholen samenwerken: de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs. Een van deze samenwerkingsverbanden is PPO Delflanden.

 

PPO Delflanden

PPO Delflanden is een samenwerkingsverband voor passend onderwijs van 23 schoolbesturen voor primair onderwijs met ruim 80 scholen in 4 gemeenten: Delft, Lansingerland, Pijnacker - Nootdorp en Midden-Delfland (Den Hoorn en Schipluiden) .

PPO Delflanden biedt kinderen een zo passend mogelijke plek op een passende school. Wij zorgen dat kinderen de ondersteuning krijgen die nodig is. De scholen binnen PPO Delflanden worden ondersteund door medewerkers van bureau PPO Delflanden.

 

 

Meer weten over bureau PPO en de medewerkers? Of bekijk de infographic "Wat is een samenwerkingsverband"?