Aanvullende informatie basisondersteuning

Scholen binnen PPO Delflanden hebben hun basisondersteuning op orde als:
  • de basiskwaliteit volgens de onderwijsinspectie voldoende is;
  • de school  op leerling niveau werkt volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken of HGW is een manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kind kenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast;
  • de onderwijsondersteuning op school goed is georganiseerd. Elke school heeft een passend ingericht schoolondersteuningsteam. Dit team heeft een specifieke taak als het gaat om de ondersteuning van leerlingen met een hulpvraag.
  • Preventieve en licht curatieve interventies van voldoende niveau aan kunnen bieden. Scholen hebben een aanbod voor leerlingen met rekenproblemen en/of lees- en spellingsproblemen en/of beperkte cognitie. Daarnaast is er een aanbod voor leerlingen die juist meer uitdaging nodig hebben en een aanbod voor leerlingen gericht op het voorkomen van gedragsproblemen. We noemen dit  preventieve en licht curatieve interventies.