Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een school binnen een samenwerkingsverband kan bieden.

 

In een schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is. Ook vindt u hier de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van bureau PPO Delflanden. De ondersteuningsprofielen van de scholen zijn via de link onderdaan deze pagina te zien. Via de website van een school is een schoolondersteuningsprofiel (SOP) ook vinden.  

 

Het geheel van ondersteuningsprofielen moet zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning binnen het samenwerkingsverband.

 

U kunt de SOP's van de scholen hier terug vinden.