Van een reguliere basisschool naar een speciale lesplaats (SO /SBO)

Het kan zijn dat de extra ondersteuning op een school niet voldoende is. Een andere school past soms beter bij de ontwikkeling van een kind. Dit kan een andere basisschool zijn. Maar soms past een speciale lesplaats beter bij het kind. Binnen het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs zijn er veel soorten scholen beschikbaar. Soms binnen onze regio, maar ook daarbuiten.

 

Wordt er gedacht aan een speciale lesplaats? Dan onderzoeken de school, ouders en een lokaal ondersteuningsadviseur (LOA) vanuit bureau PPO Delflanden samen de mogelijkheden.

 

Speciale lesplaatsen
Het speciaal basisonderwijs of SBO is een reguliere school, bedoeld voor kinderen met leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen. Deze leerlingen hebben een plek nodig waar de groepen wat kleiner zijn. Er is meer specialistische ondersteuning dan op een basisschool. De structuur van de school is gericht op deze doelgroep kinderen.

 

Speciaal onderwijs of SO kent veel vormen. Zo zijn er scholen voor leerlingen die lichamelijk of verstandelijk beperkt zijn. Er zijn scholen voor langdurig zieke kinderen. Er zijn ook scholen voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. Deze speciale scholen vallen van oudsher onder de clusters: cluster 3 en cluster 4.

 

Ook zijn er scholen voor kinderen die visueel beperkt zijn of problemen hebben op het gebied van gehoor en/of taal/spraak.  Deze scholen vallen van oudsher onder de clusters: cluster 1 en cluster 2. Deze scholen horen niet bij de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Dit heeft onze wetgever zo bepaald.

Natuurlijk werken samenwerkingsverbanden en cluster 1 en 2 scholen wel samen.

 

Als blijkt dat een plaatsing op het speciaal onderwijs (SO)  of het speciaal basisonderwijs (SBO) nodig is, kan een school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij PPO Delflanden. Alleen met een TLV is een leerling toelaatbaar binnen deze speciale lesplaatsen.

 

Bekijk ook onze informatie over een speciale lesplaats.

 

Klik hier voor meer informatie over de toelaatbaarheidsverklaring of TLV