Toelaatbaarheidsverklaring TLV

Wat is een TLV nu precies?

PPO Delflanden beslist of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs (sbo) of tot het speciaal onderwijs (SO).  Het samenwerkingsverband geeft dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af.

 

De school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven kan bij de toelaatbaarheidscommissie (TLC) van een samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring aanvragen.

Het samenwerkingsverband beslist of de leerling toelaatbaar is. Het samenwerkingsverband is verplicht zich te laten adviseren door twee deskundigen. De SBO - of  SO school beslist of de leerling wordt geplaatst. 

 

Elk samenwerkingsverband bepaalt zelf de criteria en de procedure voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring. Ook bepaalt het samenwerkingsverband de duur van de TLV. De criteria en procedure worden vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
Het ondersteuningsplan van PPO Delflanden is te vinden op de website van het PPO Delflanden.

 

Bezwaar maken tegen een TLV
Tegen de beslissing over de toelaatbaarheid van de leerling tot een speciale lesplaats kan door de betrokken ouders bezwaar worden ingediend. Klik hier voor bezwaar maken tegen een TLV